מִסְטוּ׳

מִסְטוּ׳
מִסְטֵירִין, מִסְטוּ׳, מִיסְ׳m. sing. a. pl. (μυστήριον, -α) secret. Midr. Till. to Ps. 9:6 מיסטורין זה אניוכ׳ ed. Bub. (ed. מסתורין, corr. acc.) this secret I reveal to thee. Gen. R. s. 50; s. 68 ע״י שגלו מ׳וכ׳ because they revealed the mysteries of the Lord (Gen. 19:13); Yalk. ib. 84 מסתורין. Gen. R. s. 71 בעלי מ׳ secret-keeping, discreet men. Ib. s. 98; Tanḥ Vayḥi 8; Pesik. R. s. 21 מסטירים (corr. acc.). Y.Gitt.II, 44b top כתב מ׳ a secret letter; (Y.Sabb.XII, end, 13d מילה מסטריקון); a. fr.Targ. Y. I Gen. 28:12 מַסְטִירִין (some ed. מַסְתִּי׳, corr. acc.). Targ. Y. Num. 16:26 מְסַטְּרִין (some ed. מַסְטְרִין, corr. acc.).(Gen. R. s. 50; Yalk. ib. 84, v. מַסְטֵי.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”